RSS Към IBANK.BG >
корпоративен блог

За нас

Ние в Инвестбанк се стремим да утвърждаваме  позицията си на динамично развиваща се българска банка и да разширяваме присъствието си на финансовите пазари, като предлагаме  на нашите клиенти и партньори иновативни продукти, модерни услуги и индивидуален подход на обслужване. Работим  в съответствие със  съвременните бизнес стандарти и съгласно най-добрите банкови практики, прилагайки най- модерните информационни технологии.

За нас първостепенна грижа е да обслужваме компетентно и професионално нашите клиенти, с които се стремим да изграждаме дългосрочни партньорски отношения.

Изповядваме висока корпоративна социална отговорност, подкрепяме значими проекти за съхраняването и развитието на духовните и културните ценности на България като част от европейската и световната култура.