ние сме партньори с нашите клиенти

Безсрочен влог

Инвестбанк предлага безсрочни влогове в лева, евро и щатски долари.

За откриване на безсрочен влог не се изисква минимална сума за откриване.

Безсрочните влогове позволяват неограничено теглене и довнасяне на суми.

Минималната олихвяема сума е 50 валутни единици.

Лихва – начислява се ежедневно и се изплаща, в края на всяка календарна година или при закриване на сметката, като се удържа дължимия данък съгласно ЗДДФЛ.

Документ с информация за таксите