ние сме партньори с нашите клиенти

Уведомление

18 Септември 2017

Уважаеми клиенти,

Във връзка с решение на Общинския съвет на гр. Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, относно обявяването на 25-ти септември 2017 г. (понеделник) за неработен ден на територията на града, Ви уведомяваме, че Финансов Център Добрич на „Инвестбанк“ АД, с адрес гр. Добрич, бул. „25-ти септември“ №25 няма да работи на цитираната дата.

Финансов Център Добрич ще работи на 26-ти септември 2017 г. с нормално работно време.

С уважение:

Ръководството на

„Инвестбанк“ АД