ние сме партньори с нашите клиенти

Уведомление относно обработване на лични данни

23 Май 2018

Уважаеми клиенти,

Във връзка с изискванията на Общия регламент 2016/679 за защита на личните данни „Инвестбанк“ АД актуализира своите Правила за защита на личните данни.

„Инвестбанк“ АД обработва личните Ви данни, с цел защита на Вашата сигурност и предоставяне на качествено обслужване. В тази връзка Банката защитава Вашите данни като прилага всички подходящи технически и организационни мерки, за да отговори на предизвикателствата на действащото законодателство и да не допуска неразрешено ползване на информация.

В „Инвестбанк“ АД събираме и обработваме лични данни по законосъобразен и прозрачен начин. В настоящата Декларация за поверителност Банката разяснява кои Ваши лични данни обработва, за какви цели, на какви основания, и на какви получатели бихме могли да ги предоставим, както и за какви срокове ги съхранява.

Вижте пълния текст на документа тук.

Декларацията ще бъде винаги налична на интернет страницата на Банката www.ibank.bg, в Раздел “Важни документи и връзки”.