ние сме партньори с нашите клиенти

УВЕДОМЛЕНИЕ – НОВИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА КРЕДИТНИ КАРТИ

3 Май 2018

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви информираме, че считано от днес, 03.05.2018 г., влизат в сила промени в Общите условия на “Инвестбанк” АД за издаване и ползване на кредитни карти, които влизат в сила за нови клиенти от датата на публикацията. За настоящите клиенти на банката Общите условия влизат в сила от 03.07.2018 г.

С новите Общи условия за издаване и ползване на кредитни карти можете да се запознаете тук.