ние сме партньори с нашите клиенти

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от “Инвестбанк” АД за физически лица

4 Юли 2018

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с Решение на УС от 03.07.2018 година се изменя Тарифа за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от “Инвестбанк” АД за физически лица, считано от 03.09.2018 година.

С промените можете да се запознаете тук.