ние сме партньори с нашите клиенти

Уведомление за предстоящи промени в Лихвен бюлетин за физически лица

13 Януари 2017

Уважаеми клиенти,

Считано от 16.03.2017 г. влизат в сила нови стойности на лихвените проценти, прилагани от Банката по следните видове сметки за физически лица:

  •  Разплащателна сметка Екстра +
  • Безсрочен депозит Инвест +

 

Промените в Лихвения бюлетин за физически лица ще засегнат всички новооткрити и съществуващи сметки. Новите стойности можете да откриете в приложения файл тук.