ние сме партньори с нашите клиенти

Обявление по реда на ЗОЗ

4 Декември 2017

„Инвестбанк“ АД, в качеството си на заложен кредитор, продава по реда на Закона за особените залози оборудване от супермаркет при обща цена от 18 520 лв. (осемнадесет хиляди петстотин и двадесет лева) която не подлежи на облагане с ДДС.  Продажбата се извършва при условия, обявени от Банката и достъпни на официалния сайт на „Инвестбанк“ АД – www.ibank.bg, както и в Централното управление на Банката в гр. София, бул. „България“ № 85. За контакти: тел.: 02/4013609