ние сме партньори с нашите клиенти

Обявление за публична продан

14 Декември 2017

„Инвестбанк“ АД, в качеството си на заложен кредитор, продава по реда на Закона за особените залози оборудване на супермаркет, намиращо се в търговски обект в гр. София, ул. „История Славянобългарска“ № 21 при обща цена на цялото оборудване 120 000 лв. (сто и двадесет хиляди лева), която не подлежи на облагане с ДДС.  Продажбата се извършва при условия, обявени от Банката и достъпни на официалния сайт на „Инвестбанк“ АДwww.ibank.bg, както и в Централното управление на Банката в гр. София, бул. „България“ № 85. За контакти: тел.: 02/4013609