ние сме партньори с нашите клиенти

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДАН ПО РЕДА НА ЗОЗ

18 Юни 2018

„Инвестбанк“ АД, в качеството си на заложен кредитор, продава по реда на Закона за особените залози мобилен багер марка FUCHS, модел MHL320 с метален грайфер с ротатор, ид.№ 3200100077, произведен 1999 г. при начална цена от 58 770 лв. (петдесет и осем хиляди седемстотин и седемдесет лева) без ДДС. Наддавателните предложения се подават в Централното управление на Банката в гр. София, бул. „България“ № 85. Краен срок за подаване: 05.07.2018 г. Продажбата се извършва при условия, обявени от Банката и достъпни на официалния сайт на „Инвестбанк“ АД – www.ibank.bg, както и в Централното управление на Банката. За контакти: тел.: 02/4013909