ние сме партньори с нашите клиенти

Обявление за продан по реда на ЗОЗ

6 Ноември 2017

„Инвестбанк“ АД, в качеството си на заложен кредитор, продава по реда на Закона за особените залози оборудване от супермаркет при обща цена от 64 000.00 лв. (шестдесет и четири хиляди лева) с включен ДДС:.  Продажбата се извършва при условия, обявени от Банката и достъпни на официалния сайт на „Инвестбанк“ АД – www.ibank.bg, както и в Централното управление на Банката в гр. София, бул. „България“ № 85.

За контакти: тел.: 02/4013609

Условия за продажба

Наддавателно предложение