ние сме партньори с нашите клиенти

Инвестбанк първа в България предлага Ипотечен кредит за покупка на имот в държави от Европейския съюз

22 Февруари 2017

Инвестбанк е първата банка в България, която предлага уникален по рода си кредитен продукт, без аналог на пазара на ипотечни кредити в България.

С Ипотечен кредит за покупка на имот в чужбина може да бъде закупен имот в Европейския съюз. Кредитите се отпускат в евро, при изгодна фиксирана лихва за първите пет години и дълъг срок за погасяване – до 25 години. Банката предоставя финансиране до 80% от стойността на обезпечението. Фиксираната лихва за първите 5 години от срока на кредита дава сигурност на клиентите при управлението на разходите им. Като специален бонус за кредитополучателите Инвестбанк предоставя кредитна карта с предварително одобрен лимит.

Повече информация относно Ипотечен кредит за покупка на имот в държави от ЕС и възможностите за финансиране чрез широката гама от продукти и услуги на Инвестбанк клиентите могат да получат във всички финансови центрове и офиси на Инвестбанк в цялата страна, на тел. 0700 12 555 и на  www.ibank.bg