ние сме партньори с нашите клиенти

Инвестбанк предлага Промоционален потребителски кредит

17 Май 2017

Инвестбанк стартира промоционална кампания за новоотпуснати потребителски кредити до края на м. август. Промоционален потребителски кредит се отпуска бързо и улеснено, без поръчители, в лева и евро, за срок до 10 години, в размер до 35 000 лв. или равностойност в евро. Банката не начислява такса за управление и предсрочно погасяване.

С Промоционален потребителски кредит клиентите могат да посрещнат своите текущи нужди – за ремонт, покупка на автомобил, екскурзия или почивка, образование, семейни събития, както и за обединяване на задължения при изключително изгодни условия.

Кредитите се предлагат при атрактивни лихвени условия, изплащат се на равни месечни вноски, като лихвата за първата година е фиксирана, а за останалия срок на кредите се прилага прозрачно образуван плаващ лихвен процент, базиран на 12 M SOFIBOR/ EURIBOR + фиксирана надбавка. Клиентите могат да се възползват от възможността за намаляване на лихвата по кредита, при превод на работна заплата и ползване на услугите SMS-известяване и Интернет банкиране. Като специален бонус за кредитополучателите Инвестбанк предоставя кредитна карта с предварително одобрен лимит.

Повече информация относно Промоционалния потребителски кредит и възможностите за финансиране чрез широката гама от продукти и услуги на Инвестбанк клиентите могат да получат във всички финансови центрове и офиси на Инвестбанк в цялата страна, на тел. 0700 12 555 и на www.ibank.bg