ние сме партньори с нашите клиенти

ИНВЕСТБАНК Е ИЗБРАНА ЗА ЧЛЕН НА УС НА КРИБ

12 Април 2018

На Общото събрание на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), проведено на 11-ти април г-жа Петя Славова, Председател на Надзорния съвет на „Инвестбанк“ АД бе избрана за член на Управителния съвет.

Петя Славова е български инвеститор, който над 25 години развива и управлява компании във водещи сектори на българската икономика: финанси, банково дело, застраховане, туризъм и атракции, производство и дистрибуция на алкохолни напитки, транспорт, строителство и недвижими имоти. Сред водещите инвестиции на Петя Славова са: Инвестбанк АД, Феста Хотели АД, Феста Делфинариум ЕООД, ЗАД България,  Черноморско злато АД и др.

КРИБ е най-голямата работодателска организация в страната, чиято дейност се стреми да допринесе за развитието на всички сектори от българската икономика и да създаде благоприятна икономическа среда за увеличаване на обема на инвестициите и за откриване на нови работни места.