ние сме партньори с нашите клиенти

Г-жа Красимира Тодорова е избрана за член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Инвестбанк

18 Май 2018

Г-жа Красимира Тодорова има дългогодишен опит в банковата сфера в областта на управление на риска, който е придобила в BNP Paribas България, Ейч Ви Би Банк България, Банка Пиреос България и Инвестбанк. Завършила е Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София със степен Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство и магистърска програма на Технически университет Carolo-Wilhelmina Braunschweig & Технически университет, Немски факултет, гр. София, степен Магистър по индустриален мениджмънт. Носителка е на награда от сп. Business Lady в категория Банков мениджмънт за 2015 г. Възпитаник е на Немска езикова гимназия „Гьоте“, гр. Бургас. Владее английски и немски език.