ние сме партньори с нашите клиенти

Разплащателна сметка Екстра+

С Разплащателна сметка „Екстра+”  в Инвестбанк получавате максимален баланс между доходност и гъвкавост при управлението на Вашите средства.

Вече не е необходимо да следите падежните дати. Можете да теглите и довнасяте суми по сметката си без ограничения.

Условия:

  • Без такса за откриване
  • Месечна такса за поддръжка – 1,40 лв. месечно
  • Начин на изплащане: Лихвата е годишна, начислява се ежедневно и се изплаща ежемесечно.

 

Валута Сума

Лихвен процент

BGN

до 1  999

0,00%

над  1 999 до 50 000

0,30%

Над 50 000

0,50%
EUR

До 999

0,00%

 над 999 до 25 000

0,30%

над 25 000

0,50%

 

ПРЕДСТОЯЩА ПРОМЯНА В ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ЕКСТРА+ в сила от 25.09.2017 г.

Валута

Сума

Лихвен процент

BGN

до 1  999

0,00%

над  1 999 до 50 000

0,10%

Над 50 000

0,30%

EUR

До 999

0,00%

 над 999 до 25 000

0,10%

над 25 000

0,30%

За теглене на суми над 2000 лева или равностойността им във валута се изисква предизвестие:

  • Заявка от 2 /два/ работни дни до 14,00 часа – за теглене на суми в брой над 2000 лева;
  • Заявка от 3 /три/ работни дни до 14,00 часа – за теглене на суми в брой над 1000 валутни единици;
  •  За предизвестие се счита заявка, подадена за теглене в съответната валута, която ще бъде изтеглена в брой, независимо от валутата на сметката;
  • В случай че не е подадено предизвестие Банката си запазва правото да откаже да изплати в брой исканата сума.

Средствата по разплащателна сметка Екстра + са гарантирани  от Фонда за гарантиране на влоговете в банки до размер, предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки.

Повече информация относно гарантирането на влоговете можете да откриете тук.

Всички останали такси са съгласно Тарифата на Банката.