ние сме партньори с нашите клиенти

Разплащания

 • Разплащания в местна валута

  Вътрешнобанкови и междубанкови преводи в лева чрез системите БИСЕРА и RINGS

 • Разплащания в чуждестранна валута

  Инвестбанк изпълнява и получава банкови преводи във валута до и от всяка точка на света.

 • Чекове

  Издаване на банкови чекове в EUR, USD и GBP; Инкасиране на поименни, фирмени и банкови чекове в основните конвертируеми валути.

 • Преводи Юнистрийм

  Получаване на преводи в EUR и USD чрез системата Юнистрийм в 220 000 локации в 95 страни.

 • Експресни валутни преводи

  Лесно, бързо и удобно получаване на експресни парични преводи от чужбина, без такси и комисиони и без необходимост от откриване на разплащателни сметки.