ние сме партньори с нашите клиенти

Промоционален потребителски кредит

Промоционален потребителски кредит от „Инвестбанк“ АД е удобен начин да получите необходимите средства за Вашите планове:

 • Ремонт, покупка за обзавеждане, нова техника
 • Покупка на автомобил
 • Покупка на домакински уреди
 • Заплащане на обучение
 • Екскурзия и почивка
 • Текущи и непредвидени разходи
 • Семейни събития
 • Обединяване на задължения при най-добри условия
 • Всички специални моменти

 

Предимства:

 • Атрактивни лихвени условия за целия срок на кредита – от 4,75% с включени лихвени бонуси в зависимост от профила на клиента и срока на кредита
 • Прозрачно образуван плаващ лихвен процент, базиран на стойността на 12 M EURIBOR + фиксирана надбавка
 • Бърза и улеснена процедура
 • Вие избирате начина на изплащане – на равни месечни вноски или с намаляващи вноски
 • Бонус: Кредитна карта с предварително одобрен лимит

 

Основни параметри:

 • Валута на кредита: в лева и в евро
 • Размер на кредита: до 50 000 лв. или равностойността им в евро
 • Срок на погасяване: до 10 години
 • Начин на погасяване: на равни месечни (анюитетни) вноски или с намаляващи вноски

 

Лихвени бонуси:

 • При ползване на услугата „известяване чрез SMS за салдо по сметка“ – лихвеният процент се намалява с 0,20%
 • При ползване на услугата „Електронно банкиране“ в активен режим –  лихвеният процент се намалява с 0,20%

 

Такси и комисиони:

Такса за проучване: 1.00% от размера на одобрения кредит, мин. 75 лв., платима както следва:

 • 50 лв. – при подаване на искането за кредит и разликата до 1,00% от размера на одобрения кредит, мин. 25 лв., при разрешаването на кредита (допустимо е втората част да бъде платена и от сумата на кредита)

 

 Обезпечение:

 • С превод на Работна заплата – Залог върху бъдещо вземане по трудов договор/служебно или друго приравнено към него правоотношение и залог на вземане по сметката, по която то постъпва
 • Без превод на Работна заплата – Залог на вземане по сметка в Инвестбанк АД.
 • Без изискване за поръчител

 

Застраховки: Банката изисква застраховка на кредитополучателя минимум за следните рискове: злополука и заболяване в застрахователна компания, одобрена от Банката.

ГПР е в размер на 6,08%, при кредит в размер на 50 000 лева със срок на погасяване 5 години, плаващ лихвен процент 4,75% формиран на база 12М EURIBOR + надбавка, при включени такси: проучване – 1% от сумата., месечна такса за обслужване на сметка 1,99 лв., такса за ползване на услугата „SMS известяване“ 2,40 лв., активно ползване на услугата „Електронно банкиране“ 1,50 лв. и включен разход за застраховка „Злополука и заболяване“. Месечната вноска е 937,85 лв., общата сума за погасяване е 57 760,08 лв.

Предложението е валидно за искания подадени в периода 01.11.2018 г. –31.01.2019 г.