ние сме партньори с нашите клиенти

Промоция по Ипотечен кредит “Домашен уют” за покупка на недвижим имот /рефинансиране

Предимства:

 

 • Специален лихвен процент от 3,30%
 • Без разходи за заплащане на такси за отпускане, управление и предсрочно погасяване
 • Възможност част от средствата да се ползват за ремонт и довършителни работи;
 • Възможност за финансиране покупка на имоти с акт 14** и акт 15;
 • Прозрачно образуван плаващ лихвен процент за целия срок, базиран на стойността на 12 M EURIBOR + фиксирана надбавка;
 • Бонус: Кредитна карта с предварително одобрен лимит

 

УСЛОВИЯ ПРОМОЦИОНАЛЕН ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ «ДОМАШЕН УЮТ»
ЦЕЛ И ПРЕДИМСТВА
 • Покупка на недвижим имот
 • Довършителни работи
 • Рефинансиране
 • Рефинансиране на целеви и кредити в други банки
 • Покупка на недвижим имот
 • Довършителни работи
ФИНАНСИРАНЕ  До 80% от оценката на обезпечението – в зависимост от вида на имота, степен на завършеност и местоположение До 70% от оценката на обезпечението – за завършени имоти в големите градове
СРОК До 35 години в EUR 

До 15 години в BGN

До 20 години в EURДо 15 години в BGN
ТАКСА ЗА ПРОУЧВАНЕ 150,00 лв. 150,00 лв.
ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ(с лихвени бонуси)
 • 3.80 % -  плаващ лихвен процент – ЕURIBOR 12М + надбавка, но не по-малко от 3,80%
 • 3.30 % -  плаващ лихвен процент – ЕURIBOR 12+ надбавка, но не по-малко от 3,30%
ЛИХВЕНИ БОНУСИ 
 • При превод на Работна заплата – намаление с 0,50% /
 • При ползване на Кредитна карта – намаление с 0,40%
 • При плащане на 2 месечни услуги – намаление с 0,10%
 • При ползване на активно интернет банкиране – намаление с 0,10%

 * максимален лихвен бонус – до 1,00%

ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ*За кредитоискатели с потвърден осигурителен доход над 2000 лева, изцяло получаван по сметка в Банката, както и за кредитоискатели с потвърден осигурителен доход, доход, доказан с подадена ГДД, доходи на лекари и зъболекари, доказани на база на получени преводи от НЗОК и доходи на морски лица,  доказани по Специфични изисквания и методология, прилагани при анализ на кредитоспособността на български граждани, получаващи доходи (и) от чужбина
 • 4.80 % -  плаващ лихвен процент – ЕURIBOR 12М + надбавка, но не по-малко от 4,80%
 4.30 % -  плаващ лихвен процент – ЕURIBOR 12М  + надбавка, но не по-малко от 4,30%
БОНУСИ Кредитна карта с предварително одобрен лимит в размер на 5% от оценката на обезпечението Кредитна карта с предварително одобрен лимит в размер на 5% от оценката на обезпечението
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ Възможност за отпускане на допълнителна сума за ремонт и довършителни работи Възможност за отпускане на допълнителна сума за ремонт и довършителни работи
ГПР ГПР ипотечен кредит „Домашен уют“ е в размер на 4,01%, при кредит в размер на 50 000 евро със срок на погасяване 20 години, плаващ лихвен процент в размер на EURIBOR 12М  + надбавка, такса откриване на основна дебитна карта – 1,50 лева, превод на работна заплата по сметка в Банката, такса за разглеждане на документи, месечна такса за разплащателна сметка в размер на 1,99 лв., ползване на услугата “Времето е пари” с две комунални плащания месечно и при издадена кредитна карта. Месечната вноска е 297,75 евро без включени месечни такси. С включените месечни такси вноските възлизат на 300,97 евро. Общата сума за погасяване е 72 309,13 евро. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“. Разходът за застраховка „Имот“ не е включен в ГПР ГПР по промоционален ипотечен кредит „Домашен уют“ е в размер на 3,60%, при кредит в размер на 30 000 евро със срок на погасяване 20 години, плаващ лихвен процент в размер на 12М EURIBOR + надбавка, не по-малко от 3,30%, такса откриване на основна дебитна карта – 1,50 лева, превод на работна заплата по сметка в Банката, такса за разглеждане на документи, месечна такса за разплащателна сметка в размер на 1,99 лв., ползване на услугата “Времето е пари” с две комунални плащания месечно и при издадена кредитна карта. Месечната вноска е 170,92 евро без включени месечни такси. С включените месечни такси вноските възлизат на 174,14 евро. Общата сума за погасяване е 41 871.26 евро. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“. Разходът за застраховка „Имот“ не е включен в ГПР.

 

 

*За кредитоискатели с потвърден осигурителен доход над 2000 лева, изцяло получаван по сметка в Банката, както и за кредитоискатели с потвърден осигурителен доход, доход, доказан с подадена ГДД, доходи на лекари и зъболекари, доказани на база на получени преводи от НЗОК и доходи на морски лица,  доказани по Специфични изисквания и методология, прилагани при анализ на кредитоспособността на български граждани, получаващи доходи (и) от чужбина.

 

**Финансирането на покупката на недвижими имоти със степен на завършеност “груб строеж”/ “АКТ 14″ е допустимо, само за имоти, закупувани от строители, получили финансиране за строежа от Банката, или имот, собственост на Банката.