ние сме партньори с нашите клиенти

Промоционален потребителски кредит

Промоционалният Потребителски кредит от Инвестбанк е удобен начин да получите необходимите Ви средства за:

 • Вашия дом - ремонт, покупка за обзавеждане, нова техника
 • Покупка на автомобил;
 • Покупка на домакински уреди;
 • Заплащане на обучение;
 • Екскурзия и почивка;
 • Лечение;
 • Текущи и непредвидени разходи;
 • Семейни събития;
 • Обединяване на задължения при най-добри условия
 • Всички специални моменти!

Предимства:

 • Атрактивни лихвени условия – от 6,09%;
 • Прозрачно образуван плаващ лихвен процент за останалия срок, базиран на стойността на 12 M SOFIBOR/EURIBOR + фиксирана надбавка;
 • Бърза и улеснена процедура
 • Изплащане на равни месечни вноски
 • Без разходи за заплащане на такси за отпускане, управление и предсрочно погасяване
 • Прозрачно образуван плаващ лихвен процент за останалия срок, базиран на стойността на 12 M EURIBOR + фиксирана надбавка;
 • Бонус: Кредитна карта с предварително одобрен лимит
 • Валута на кредита: в лева и в евро
 • Размер на кредита: до 35 000 лв. или равностойността им в евро
 • Срок на погасяване: до 10 години
 • Начин на погасяване: на равни месечни (анюитетни) вноски
 • Нови, по-изгодни лихви за кредити в лева и евро:

С превод на работна заплата: 6,49% фиксиран за първата година

След първата година:

- За кредити в BGN 12 месечен SOFIBOR + 4,90%, но не по-малко от 6,49%

- За кредити в EUR 12 месечен EURIBOR + 4,90% но не по-малко от 6,49%

ГПР е в размер на 7,56%, при кредит в размер на 20 000 лева със срок на погасяване 10 години, фиксиран лихвен процент 6,09% за първата година, плаващ лихвен процент в размер на 12М SOFIBOR + надбавка за останалия срок на кредита, при включени такси: проучване – 200,00 лв. месечна такса за обслужване на сметка 1,80лв., такса за ползване на услугата “SMS известяване” 2,40 лв., активно ползване на услугата “Електронно банкиране” 1,50 лв. и включен разход за застраховка “Злополука и заболяване”. Месечната вноска е 222,95 лв.,  общата сума за погасяване е 26 753,36 лв. без включени месечни такси и застраховката.

Лихвени бонуси:

- При ползване на услугата “SMS известяване”, лихвеният процент се намалява с 0,20%

- При ползване на услугата „Електронно банкиране“ в активен режим -  лихвеният процент се намалява с 0,20%

Такси и комисиони:

Такса за проучване: 1.00% от размера на одобрения кредит, мин. 75 BGN, платима както следва:

- 25 лева – при подаване на искането за кредит и

- Разликата до 1,00% от размера на одобрения кредит, мин. 50 лева, при разрешаването на кредита (допустимо е втората част да бъде платена и от сумата на кредита)

Обезпечение:

-    Залог върху бъдещо вземане по трудов договор/ служебно или друго приравнено към него правоотношение и залог на вземане по сметката по която то постъпва.

Без изискване за поръчител

Застраховки: Банката изисква застраховка на кредитополучателя минимум за следните рискове: злополука и заболяване. Застрахователната компания следва да бъде одобрена от Банката.

Предложението е валидно за искания подадени в периода 11.09.2017 г. – 31.10.2017 г.