ние сме партньори с нашите клиенти

Кредитни карти с гратисен период до 60 дни

Инвестбанк АД издава следните брандове кредитни карти на Visa и MasterCard

 • MasterCard Standard
 • MasterCard Gold
 • MasterCard Business
 • VISA Classic
 • VISA Gold
 • VISA Business

Промоционално предложение към клиентите – 6 месеца без месечна такса*

 • Валута на картите -  BGN, USD и EUR
 • Гратисен период за погасяване на задълженията до 60 дни за всички транзакции, осъществени на ПОС при търговец в страната и чужбина
 • Лихвени проценти по кредитите, предоставени по кредитни карти,започващи от 10%, в зависимост от вида на задължението и предоставеното обезпечение

* Промоцията е валидна за всички новоиздадени кредитни карти с кредитен лимит до 30.09.2018 г. с кредитни карти VISA/Mastercard. Шест месечният период е от дата на активиране на картата.

Предимства:

 • Висока сигурност на транзакциите чрез чип технология,
 • SMS известявания за извършените с картата транзакции;
 • Услугата за защита на плащания в интернет „3D картова защита“ (Verified by Visa и MasterCard Secure Code)
 • Всички кредитни карти на Инвестбанк АД могат да бъдат безплатно регистрирани и в услугата за мобилни разплащания Mobi-B. Транзакциите през Mobi-B се таксуват с отделна тарифа, достъпна на страницата на Банката.
 • Преференции и отстъпки, предлагани от международните картови организации Visa и MasterCard