ние сме партньори с нашите клиенти

Разплащания

 • Разплащания в местна и чуждестранна валута

  Чрез широко развитата си мрежа от финансови центрове и офиси Инвестбанк предлага на своите клиенти възможност да извършват разплащания в България и чужбина, в местна и чуждестранна валута. За международните разплащания Инвестбанк е установила и поддържа кореспондентски отношения с над 200 банки от 30 държави по целия свят.

 • Документарни операции

  Документарни инкаса - опростена процедура, бързина, по-ниски банкови разходи. Документарни акредитиви - улесняване на сделките по вноса и износа, по-висока степен на сигурност за продавача и купувача.

 • Чекове

  Издаване на банкови чекове в EUR, USD и GBP. Инкасиране на поименни, фирмени и банкови чекове в основните конвертируеми валути.

 • Пакетни програми

  Инвестбанк АД създаде специални бизнес пакети, включващи съвкупност от банкови продукти и услуги, необходими за удобно и сигурно...