ние сме партньори с нашите клиенти

Кредит ИнвестАгро – Кредит срещу субсидия от Държавен фонд “Земеделие”

  • Оборотни средства за земеделски производители
  • Финансиране до 100 % от очакваната субсидия, максимум 600 000 лв.
  • Валута – лева
  • Фиксиран лихвен процент в размер на 5,25%
  • Срок на издължаване – до 12 месеца  – еднократно, при получаване на субсидията от ДФ „Земеделие”, но не по-късно от 30 юни на следващата календарна година
  • Обезпечение – особен залог върху полагащата се субсидия
  • Без такса предсрочно погасяване със собствени средства или със средства от субсидията
  • Без такса за разглеждане на документи
  • Възможност за усвояване до 70 % от размера на кредита преди представяне на удостоверение за единно плащане на площ
  • Бонус: Предварително одобрена кредитна карта VISA Free card с до 5% от отпуснатия кредит, макс. 2 000 лв., без допълнителен финансов анализ