ние сме партньори с нашите клиенти

Чекове

На своите клиенти, които получават или извършват плащания с чекове, ИНВЕСТБАНК АД предлага:

  • издаване на банкови чекове в EUR, USD и GBP
  • инкасиране на поименни, фирмени и банкови чекове в 16 вида валути, включващи всички основни конвертируеми валути

Сроковете за инкасиране са в зависимост от вида на чека и предпочетения от клиента начин за изпращане на чека – по куриер или препоръчана поща.

Таксите за инкасиране и издаване на чекове са посочени в Тарифата на Инвестбанк.