ние сме партньори с нашите клиенти

Кариери

 • Предимства на РАБОТАТА В банката

  Инвестбанк АД е сред водещите финансови институции в България. В дейността си ние развиваме високи стандарти на работа и предлагаме отлични възможности за професионална реализация и кариерно развитие.

  Ценим мотивираните и отговорни личности, със знания и умения, съобразени с изискванията за всяка конкретна позиция в банката, с енергия за усъвършенстване в динамична среда, в открита комуникация с клиенти и колеги.

  Ако споделяте нашите ценности и желаете да бъдете част от успешния ни екип, разгледайте актуалните свободни позиции за работа в Инвестбанк АД.

 • Специалист "Банкови операции" - Хасково
 • Специали "Банкови операции" - гр. Кърджали /по заместване/
 • ПО ПЪТЯ КЪМ УСПЕХА - СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2017
 • Специалист "Банкови операции" - гр. Пазарджик

  „Инвестбанк” АД е една от утвърдените банки в България, предлагаща широк спектър от финансови и банкови услуги. За екипа Банката търси да назначи мотивиран професионалист с доказан банков опит за позицията:

   СПЕЦИАЛИСТ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ

  в гр. Пазарджик

  Реф. №: СБО_Пазарджик

   Отговорности на длъжността:

  • Предоставя високо качествено ежедневно обслужване на клиентите и поддържа активни взаимоотношения с тях;
  • Извършва касово обслужване на клиентите във финансовия център, като проверява получените парични средства за фалшификати;
  • Осчетоводява безкасови операции;
  • Изпълнява лични цели за продажби на спестовни и депозитни продукти, застраховки, карти, електронно банкиране и други транзакционни сделки – без тези свързани с кредитиране;
  • Отговаря за обслужването на АТМ във финансовия център (зареждане с парични средства, проверка на наличности и осчетоводяване на операциите), съвместно с членовете на определена със Заповед комисия.

   

  Изисквания към кандидатите:

  • Минимум 1 година опит в обслужване на клиенти и работа с парични средства;
  • Познаване на банковите операции и модела за обслужване на клиенти;
  • Сертификати за работа с валута и обслужване на АТМ устройства;
  • Комуникативност и умения за работа с клиенти;
  • Висше/средно икономическо образование;
  • Много добри компютърни умения.

   

  Ако предлаганата от нас възможност представлява професионален и личен интерес за Вас, моля кандидатствайте като изпратите актуална автобиография със снимка на електронен адрес: hr-karieri@ibank.bg, не по-късно от 08 май 2017 г.


  На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати. Документите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност и в съответствие с ангажиментите ни на администратор на лични данни.

 • Специалист "Банкови операции" - гр. Карлово

Форма за контакт
captcha