RSS Към IBANK.BG >
корпоративен блог

Инвестбанк с изгодни и облекчени условия по кредити за физически лица

10 Юни 2013
OOH3-640x480

От 1 юни 2013 г. Инвестбанк предлага по-изгодни и облекчени условия по новоотпуснати  потребителски кредити за физически лица.

Освен намаляване на лихвите по кредити, банката прилага по-гъвкави условия по отношение на срока на изплащане, както и видовете приемани обезпечения – залог на вземане върху работна заплата или поръчителство.

Кредитите за държавни и общински служители вече се отпускат в размер до 15 000 лв. и годишна лихва от 9%, Универсален потребителски кредит се отпуска при фиксирана годишна лихва от 10,5% до 14% в зависимост от срока на кредита и избора на клиента за превод на работна заплата в банката.

Специално за служителите на корпоративните си клиенти Инвестбанк предлага възможности да кандидатстват както за потребителски кредит в размер до 15 000 лв. и срок до 7 години при 9,75 % годишна лихва, така и за овърдрафт кредити в размер до 2 или 3 брутни заплати на служителя, при годишна лихва от 10%.

С  грижа към своите клиенти, Инвестбанк непрекъснато се стреми да развива  и актуализира продуктовата си гама, така че да отговори на нарастващите потребности от модерно банкиране с максимални удобства и улеснения.

Публикувай коментар

Трябва да се логнете, за да публикувате коментар.