RSS Към IBANK.BG >
корпоративен блог

Инвестбанк спечели Златен знак “Отговорна компания – отговорни служители” 2016 г. и отличие за най-добра компания в популяризиране на дарителството на работното място

10 Февруари 2017

На специална церемония, организирана от Фондация BCause, Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) Инвестбанк беше удостоена със Златен знак „Отговорна компания – отговорни служители“ 2016 г. и Специална награда за най-добра компания, популяризираща дарителството на работното място.

Престижните отличия за Инвестбанк се присъждат за постиженията й в популяризиране и развитие на програмите за редовно дарителство от работното място, както и в ангажирането и насърчаването на служителите за участие в обществено значими каузи.

„След сребърния знак от миналата година и наградите за професионалистите в банката, развиващи дарителството от работното място по креативен и ефективен начин, това златно отличие сега е сериозно надграждане за нас и е признание за постоянството и активното участие на екипа ни в различни инициативи“, сподели Пламена Христова, директор „Управление на човешките ресурси“ в Инвестбанк.

 

В Инвестбанк вече втора година успешно работи Социален съвет с представители на служители и работодателя. Социалният съвет управлява средствата, акумулирани в Корпоративен социален ИнвестФОНД, който се развива на принципа на ко-финансирането от служителите и техния работодател.

През 2016 г. 20 % от служителите на Инвестбанк даряваха редовно средства за благотворителност. Значителен брой служители участваха в различни инициативи в рамките на Социалната програма на банката, допринасяйки с труд или средства за реализирането им. Сред каузите, които обединиха мненията и социалната енергия на най-голямата част от служителите на Инвестбанк, бе каузата за подкрепа на децата в различни аспекти – посещения при деца със специфични потребности, подкрепа на деца – без родители или за лечение, поощряване децата в изкуството, фолклора и националните традиции.

 

Публикувай коментар

Трябва да се логнете, за да публикувате коментар.