RSS Към IBANK.BG >
корпоративен блог

Инвестбанк предлага нов потребителски кредит

26 Март 2013
InvestBank_Static_Banner_320x244

Инвестбанк пусна на пазара нов кредит за физически лица „Универсален потребителски кредит”. Кредитът се предоставя за покриване на текущи нужди  -  закупуване на движими вещи, ремонт, обзавеждане, обучение и др.

„Универсален потребителски кредит” от Инвестбанк се отпуска за срок до 7 години, в лева и в евро, до 15 000 лв. или равностойността им в евро. Кредитът се погасява на равни месечни (анюитетни) вноски.

Основно предимство на кредита е фиксираната лихва, която дава сигурност на клиентите и възможност за планиране на техните разходи. Друго преимущество на „Универсален потребителски кредит” е, че  Инвестбанк не начислява такса за управление за целия срок на кредита.

12,5 % е фиксираната лихва за кредити  със срок до 4 години  и превод на работна заплата, а без превод на работна заплата лихвата е 13%. За кредити със срок над 4 години и превод на работна заплата фиксираната лихва е 13,5%, а без превод на работна заплата лихвата е 14%.

За „Универсален потребителски кредит” може да се кандидатства във всички клонове и офиси на Инвестбанк в цялата страна.

Категории:

Публикувай коментар

Трябва да се логнете, за да публикувате коментар.