ние сме партньори с нашите клиенти

Финансови отчети

Годишен финансов отчет към 31.12.2015 г.

Финансов отчет към 30.06.2016 г.

Годишно оповестяване във връзка с изискванията на чл. 70 от Закона за кредитните институции и Регламент (ЕС) 575/2013

Годишен финансов отчет към 31.12.2014 г.

Финансов отчет към 30.06.2015 г.

Годишно оповестяване във връзка с изискванията на чл.70 от Закона за кредитните институции и Регламент (ЕС) 575/2013

Годишен финансов отчет към 31.12.2013 г.

Оповестяване във връзка с изискванията на Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции с данни към 31.12.2013 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2012 г.

Финансов отчет към 30.06.2013 г.

Оповестяване във връзка с изискванията на Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции с данни към 31.12.2012 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2011 г.

Финансов отчет към 30.06.2012 г.

Оповестяване във връзка с изискванията на Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции с данни към 31.12.2011 г.

Финансов отчет към 30.06.2011 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2010 г.

Оповестяване във връзка с изискванията на  Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции с данни към 31.12.2010 г.

Финансов отчет към 30.06.2010 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2009 г.

Оповестяване във връзка с изискванията на Наредба № 8 на БНБ за капиталова адекватност на кредитните институции с данни към 31.12.2009 г.

Финансов отчет към 30.06.2009 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2008 г.

Оповестяване във връзка с изискванията на Наредба № 8 на БНБ за капиталова адекватност на кредитните институции с данни към 31.12.2008 г.

Финансов отчет към 30.06.2008 г.

Оповестяване във връзка с изискванията на Наредба № 8 на БНБ за капиталова адекватност на кредитните институции с данни към 31.12.2007 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2007 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2006 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2005 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2004 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2003 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2002 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2001 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2000 г.