ние сме партньори с нашите клиенти

Важни документи и връзки

Важни документи

Декларация за поверителност

Общи условия на „Инвестбанк“ АД за предоставяне на платежни услуги и откриване и обслужване на банкови сметки на юридически лица, еднолични търговци и физически лица, съгласно условията на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)

Рамков договор за платежни услуги

Общи условия на “Инвестбанк” АД за предоставяне на потребителски кредити

Общи условия на “Инвестбанк” АД за кредити на физически лица, обезпечени с ипотека

Общи условия на “Инвестбанк” АД за издаване и ползване на дебитни карти

Общи условия на “Инвестбанк” АД за издаване и ползване на кредитни карти

Общи условия за ползване на услугата Интернет банкиране на “Инвестбанк” АД

Общи условия на „Инвестбанк” АД за предоставяне на платежната услуга „Кредитен превод Юнистрийм”

Въпроси и отговори за гарантиране на влоговете

Информационен бюлетин за вложителите относно защита на влоговете

Речник на стандартизираните термини от Националния списък на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка

 

Полезни връзки

Феста Холдинг АД

Българска фондова борса

Централен депозитар

Комисия за финансов надзор

БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ

ЗАД България